Desværre bliver flere og flere ramt af stress i Danmark. I dag føler næsten 25% af alle kvinder sig stressede og for mænds vedkommende er det 21%. Og det er især de unge, der føler sig stressede. Især unge kvinder er hårdt ramt. 40% af unge kvinder mellem 18 og 24 år føler stress symptomer i det daglige. Det er således et meget stort sundhedsproblem vi står over for.

Det høje stressniveau har en række uheldige følgevirkninger eller sammenhænge, som ikke altid nævnes. Blandt andet er der en kraftig sammenhæng mellem overvægt og stress. Det er ikke undersøgt om der er en årsagssammenhæng, men de, der er stresset er mere overvægtige og de, der er overvægtige er mere stresset.

Hvordan kan det nu være?

Stress har stor indflydelse på det man kalder energibalancen – altså energi ind og energi ud. Og det er en negativ effekt, hvis du skulle være i tvivl. Stress påvirker dine madvaner og din vægt på følgende måde:

Dårlig mad

Når kroppen er stresset er den i en ”kæmp eller flygt” tilstand og det gør, at den føler at den bare skal have så meget mad som muligt for at kunne klare den stressede situation. Og den er ligeglad med hvad det – bare der er masser af energi i det. Det betyder at stressede personer har svært ved at træffe de rigtige madvalg og har trang til at overspise – især usunde madvarer. Det er det man kalder ”craving”.

”Energi ind” bliver derfor højere end hvad der er ønskeligt og et større kalorieindtag vil alt andet lige give en vægtøgning over tid og det vil som regel ikke mindske stressniveauet – tværtimod.

Stress har også indflydelse på energi ud delen – altså hvor meget energi man forbrænder. I en stress situation er kroppen interesseret i at holde på sig meget energi som muligt – den føler sig jo ”angrebet” og tror den er i fare. Det betyder, at forbrændingen er mindre end ellers og energi ud delen mindre.

Søvn har også stor indflydelse på både energi ind og energi ud. Mange stressramte har store udfordringer med søvnen – men der er også mange, der nærmest sover hele tiden. Så søvn påvirker i forskellig grad.

Dårlig søvn gør noget ved den mad, du har lyst til, så du nemmere tager de dårlige valg og dermed får et større kalorieindtag end ønsket. Men ikke mindst på energi ud delen giver dårlig søvn en ulempe. Dårlig søvn giver en lavere forbrænding, så du både ved hvile og bevægelse forbrænder færre kalorier end du ellers ville gøre. Og det giver alt andet lige en vægtøgning over tid.

De færreste stressede har godt af for meget træning – for det stresser kroppen – og mindre træning giver også færre forbrændte kalorier og en vægtøgning. Derfor er det en god idé, hvis du kun er lidt stressramt at træne så meget som muligt.

Så stress peger i retning af vægtøgning.

En vægtøgning giver typisk et lavere selvværd, hvilket kan øge stressniveauet. Og så er man inde i en dårlig cirkel som kan være svær at bryde. En cirkel hvor stress giver vægtøgning og vægtøgning giver stress.