I Syddanmark er der rig mulighed for at få hjælp af en landinspektør. Der findes nemlig et væld af kontorer fordelt over hele Syddanmark, som huser landinspektører. Disse kan med fordel bruges som partnere på diverse projekter. For mange vil assistance fra en landinspektør nemlig give overblik og ro. Se her landinspektør kontor i Syddanmark for at se, hvad du netop kan få hjælp med i forhold til dit projekt.

En populær arbejdsopgave at anvende landinspektører til er landmåling. Landmåling kan foretages på mange forskellige måder, men et af de mest anvendelige er med droner. Kameraer montores på dronerne, hvorefter de flyves af sted. Herefter indsamles kvalificeret data, som både kan bruges til dokumentation eller præsentation af en opgave. Dronen giver et hurtigt og let overblik over større arealer og kan både være i form af enkeltbilleder, video, fotos, højdekurver og 3D-modeller.

Brug af den nyeste teknologi

Faget gør altså brug af den allernyeste teknologi på markedet til at udføre diverse opgaver. Samfundets fysiske rammer udvikles samt planlægges, og ledningsanlæg, ejendomme, industri samt infrastrukturer opmåles og registreres. Især i forbindelse med areal og rettigheder er landinspektører gode hjælpere. Som udførende aktør, rådgiver, bygherre eller vejmyndighed er der mange parter, der skal involveres. For at sikre administration og berigtigelse heraf assisterer landinspektører gerne. Dette kan være med til at spare projekter mange penge og tid. Udføres en byggeopgave på ulovlig eller forkert vis, kan det nemlig have dyre og langtrukne konsekvenser.

Kunder i Syddanmark har altså mange landinspektører at vælge i mellem. Dette giver gode muligheder for regionen og byerne at vækste – både i forbindelse med ejendomsudvikling og byplanlægning. Erhvervslivet, private borgere og kommuner kan drage nytte af de mange kontorer. Selvom faget som landinspektør har et noget støvet image, er branchen ikke at undervurdere. En kombination af jura, geografi, teknik og matematik er nemlig nøgleordene i faget, hvor samtlige former for ny teknologi anvendes i hverdagen.

Din fremtidige arbejdsplads

Har du et ønske om at komme ind i branchen som landinspektør, er der god mulighed for at få et syddansk kontor som din fremtidige arbejdsplads. Faktisk er der generelt gode fremtidsmuligheder som landinspektør, idet det er et yderst efterspurgt erhverv. Ledigheden er under én procent, hvilket faktisk vil sige, at du er garanteret et job i branchen. Ansættelsesvilkårene er særdeles gode, samtidig med at startlønnen også er god.

Som landinspektør er du med til at kreere ambitiøse løsninger. Arbejdsområderne er mange, og du har derfor mulighed for at fordybe dig i mange områder. Afsætning af skel, digitalisering af drænkort, droner, arealoverførsel, landbrug, ekspropriation, GPS maskinstyring, landbrugsejendom til naturformål, Tinglysning, lokalplaner, opmåling, lejligheder og arealer, webGIS og automatiseret LER samt udstykning og skel er bare nogle af alle de områder, du kan arbejde med.

Arbejdsopgaverne foregår som regel i krydsfeltet mellem computer- og it-teknologi foran computeren samt praktiske opgaver udenfor. Landinspektører kan både starte egen virksomhed, blive ansat i en privat virksomhed eller ansættes i det offentlige. Uddan dig som landinspektør snarest muligt, hvis du har en drøm om at kombinere fagene som jurist, ingeniør, landskab- og byarkitekt.